Administracyjne i społeczno-kulturalne serce gminy, usytuowane geograficznie niemal w samym jej centrum. Przedsionek Puszczy Białowieskiej, górujący nad błękitną wstęgą Narwi - jedyną europejską rzeką płynącą wieloma korytami. Jedna z bram do ostatnich zachowanych fragmentów lasów pierwotnych Starego Kontynentu, które pamiętają prehistorię gatunku ludzkiego. Miejsce codziennych spotkań różnych kultur, etniczności i religii. Przestrzeń pełna wielokulturowej symboliki, otoczona bujnymi rozlewiskami lasów, łąk i pól uprawnych, przypominających o nierozerwalnym związku człowieka z naturą, a ziemi z niebem. Zatrzymaj się przynajmniej na chwilę w Narwi i poznaj jej korzenie, współczesność oraz wyjątkowe dziedzictwo kultury materialnej. Kliknij i zobacz, co możesz tu zwiedzić.

Zobacz, co WARTO zwiedzić w Narwi

pamiętają prehistorię gatunku ludzkiego. Miejsce codziennych spotkań różnych kultur i religii. Przestrzeń pełna wielokulturowej symboliki i bogatych śladów przeszłości, otoczona bujnymi rozlewiskami lasów, łąk i pól uprawnych, przypominających o nierozerwalnym związku człowieka z naturą, a ziemi z niebem. Zatrzymaj się przynajmniej na chwilę w Narwi i poznaj jej korzenie, współczesność oraz wyjątkowe dziedzictwo kultury materialnej. Kliknij i zobacz, co możesz tu zwiedzić.

Przedsionek Puszczy Białowieskiej, górujący nad błękitną wstęgą Narwi -

jedyną europejską rzeką płynącą wieloma korytami. Jedna z bram do ostatnich

zachowanych fragmentów lasów pierwotnych Starego Kontynentu, które

Administracyjne i społeczno-kulturalne serce gminy, usytuowane geograficznie niemal w samym jej centrum. Przedsionek Puszczy Białowieskiej, górujący nad błękitną wstęgą Narwi - jedyną europejską rzeką płynącą wieloma korytami. Jedna z bram do ostatnich zachowanych fragmentów lasów pierwotnych Starego Kontynentu, które pamiętają prehistorię gatunku ludzkiego. Miejsce codziennych spotkań różnych kultur i religii. Przestrzeń pełna wielokulturowej symboliki i bogatych śladów przeszłości, otoczona bujnymi rozlewiskami lasów, łąk i pól uprawnych, przypominających o nierozerwalnym związku człowieka z naturą, a ziemi z niebem. Zatrzymaj się przynajmniej na chwilę w Narwi i poznaj jej korzenie, współczesność oraz wyjątkowe dziedzictwo kultury materialnej. Kliknij i zobacz, co możesz tu zwiedzić.

Administracyjne i społeczno-

kulturalne serce gminy, usytuowane

geograficznie niemal w samym jej centrum.

Narew

Obecnie Narew wydaje się zachowywać ciągłość swojej tożsamości i podążać drogą, którą wytyczono przed wiekami. Jej znakiem rozpoznawczym wciąż jest przedsiębiorczość, dzięki której miejscowość jawi się jako jedno z najważniejszych centrów gospodarczych w powiecie hajnowskim i w całym regionie południowo-wschodniego Podlasia. Kolejny charakterystyczny znak to wspomniana wielokulturowość i multireligijny klimat z przestrzenią pełną sakralnych symboli i znaczeń. Oprócz tego mnóstwo zieleni i ogrodów, bezpośrednie sąsiedztwo pól, łąk i lasów oraz niemały fragment rzeki, której nurt odsłania tajemnicę nazwy Narew. Na pozór dziwna ta nazwa wywodzi się od słowa nur, który w języku praindoeuropejskim oznacza "wodę". I taka zdaje się być Narew - spokojna, responsywna, adaptacyjna, czasami niezgłębiona, z wieloma miejscami skłaniającymi do kontemplacji i refleksji. Może dlatego, utraciwszy jeszcze przed wojną prawa miejskie, Narew specjalnie nie tęskniła do miejskich godności, zgiełków, fanaberii i hałasów, jak i obce były jej wszelkie wielkościowe roszczenia. Dzisiaj to oficjalnie wieś, chociaż zważywszy na tutejsze klimaty, rzeczywistość bywa tu raczej "małomiasteczkowa". Surowej wsi tu właściwie nie uświadczycie. Ale nie mniej dobrego w obcowaniu z Podlasiem każdemu przybyszowi przyniesie subtelna narwiańska harmonia pomiędzy tym, co małomiejskie i sielsko-wiejskie...

Miasteczko z królewską przeszłością

Dzieje Narwi, której początki najczęściej bywają łączone z kulturową i gospodarczą aktywnością Jagiellonów, sięgają przynajmniej XV stulecia. Ufundowane w 1514 roku miasteczko rozwijało się jako ważny ośrodek gospodarczy. Zachowane zapisy pozwalają sądzić, że sama królowa Bona, słynąca z zamiłowania do pomnażania dukatów, gościła tu wielokrotnie, robiąc szereg intratnych interesów. Wyrastająca pod auspicjami Jagiellonów, Narew, błyskawicznie przeistoczyła się w tętniący życiem rewir kupiecko-rzemieślniczy i nieodzowny punkt na szlakach handlowych przebiegających od Wschodu do Zachodu i z powrotem. A to z kolei kształtowało kulturowy, mentalny i duchowy pejzaż Narwi jako przestrzeni, w której codziennie krzyżowały się różne tradycje etniczne i religijne. Od wieków stykali się tu ze sobą wyznawcy prawosławia, katolicyzmu, grekokatolicyzmu, judaizmu, a później przedstawiciele rozmaitych nurtów protestanckich. Pomijając dziedzictwo kultury żydowskiej, historia różnorodności do dzisiaj tkwi głęboko utrwalona i troskliwie pielęgnowana w ścianach starego kościoła, dzwonnicy, kopułach cerkwi i kapliczek, przydrożnych krzyżach oraz innych miejscach o znaczeniu religijnym. Od setek lat nie zmienił się układ centrum miejscowości z zabytkowym rynkiem, ani nawet dzień cotygodniowego targu, zwanego po prostu "rynkiem", który do dzisiaj odbywa się we wtorek. Mówiąc krótko, dzieje Narwi to fascynujący kawałek historii Podlasia, a zarazem ciąg kontynuowanych przez wieki wzorów kulturowych, których nie zdołały przerwać choćby najbardziej dramatyczne koleiny losów historycznych...

DOBRZE BYĆ

Must-see * Sehenswert * Bи це обов'язково повинні побачити

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, pomysły i współpracę. Jeśli coś ciekawego dzieje się w okolicy, o czym warto wiedzieć, napisz do nas:

Niezależny portal poświęcony życiu społeczno-kulturalnemu w gminie Narew © 2023

polityka plików cookies

kontakt@widoknanarew.pl

Thank you for being here

Danke, dass Sie hier sind

Дякую за те, що ви тут

Dziękujemy, że tu jesteś